RSS

Tag Archives: WHO

Ważny list naukowców do szefa Światowej Organizacji Zdrowia

Jak wiemy, na początku października w Genewie miała miejsce konferencja COP8 poświęcona walce z paleniem tytoniu, ale także z innymi sposobami używania samej nikotyny, jak e-papierosy. Jednocześnie grupa ponad  70 naukowców oraz specjalistów ochrony zdrowia skierowała list otwarty do szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Jest to, moim zdaniem, bardzo ważny tekst, który apeluje do władz WHO o zmianę dotychczasowej polityki dotyczącej szczególnie alternatywnych form przyjmowania nikotyny, czyli tzw. bezpieczniejszych produktów nikotynowych (BPN). W tej kategorii mieszczą się m.in. e-papierosy, jak też nowatorskie produkty tytoniowe (np. podgrzewacze), jak też znany w Skandynawii, a zabroniony w reszcie Europy snus. Autorzy tekstu apelują o bardziej pozytywne podejście do BPN, które w ramach obecnej polityki traktowane są na równi z paleniem tytoniu, choć już są tysiące dowodów naukowych na to, że ich szkodliwość jest nieporównanie mniejsza. List nie wskazuje żadnych konkretnych rozwiązań, zostawiając je w gestii delegatów na konferencję, ale także wszystkich , którzy będą się zajmować tym tematem w najbliższej przyszłości. Zdaniem Autorów bardzo istotną sprawą jest to, aby WHO uznała, że idea redukcji szkód spowodowanych paleniem tytoniu (tobacco harm reduction – THR) powinna zostać zaimplementowana do bieżącej polityki uprawianej przez organizację. Podnoszony przez przeciwników BPN brak wieloletnich badań nad tym, jak np. e-papierosy oddziałują na zdrowie nie powinien być powodem całkowitego paraliżu. Świat nie może poczekać kilkadziesiąt lat, aż w końcu dowiemy się, jakie jest długofalowe ryzyko, bo to oznacza, że możemy się o tym nigdy nie dowiedzieć. A czas płynie nieubłaganie. Wszelkie działania globalne powinny uwzględniać relatywny poziom ryzyka w takiej postaci, jaką znamy dziś. Autorzy wprost sugerują, że np. opodatkowanie rozmaitych produktów winno być wprost skorelowane z poziomem ich bezpieczeństwa. I tak, podatki nakładane na papierosy winny być wysokie, natomiast na e-papierosy powinny być bardzo niskie albo wręcz zerowe. To samo dotyczy kwestii reklamy – powinna ona być zakazana w przypadku produktów do palenia, ale osoby, które chcą rzucić palenie powinny mieć swobodny dostęp do informacji o tym, jakie są różnice pomiędzy paleniem a np. chmurzeniem. Na koniec Autorzy apelują o to, aby WHO słuchała także głosu konsumentów oraz działaczy organizacji zajmujących się redukcją szkód i aby mieli oni możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia globalnej polityki.
Tekst listu (jęz. ang) można znaleźć tutaj.

 
Leave a comment

Posted by on 10 października 2018 in Uncategorized

 

Tags: ,